2018 -2019

Nieuw seizoen, nieuwe spelregels

OEGSTGEEST, 16 augustus 2018 – Een nieuw basketbalseizoen staat voor de deur. Zoals gebruikelijk veranderen er weer wat spelregels. Edwin Wallaart, commissaris en scheidsrechter, heeft de belangrijkste wijzigingen hieronder neergezet.

Indien de wedstrijdklok op 2:00 minuten of minder staat in de vierde periode en in verlengingen, mag de verdedigende speler bij een balinname met geen enkel lichaamsdeel over de lijn komen om op die manier de balinname te bemoeilijken. De arbiter zal een preventief signaal gebruiken. Een overtreding na de waarschuwing zal een technische fout van de betreffende speler opleveren.

Nieuw: Indien er een Technische fout wordt gefloten zal er één vrije worp worden toegekend. Na de vrije worp zal het spel worden hervat door een balinname door het team dat balbezit had of recht had op balbezit, op het moment van het fluiten voor de Technische fout.

De achterliggende gedachte van deze regelwijziging, die vooral vanuit de coaches en de spelers is ontstaan, komt er op neer dat een dubbele bestraffing, zoals het geval indien de Technische fout wordt gefloten tegen ploeg A terwijl ploeg A balbezit heeft, komt te vervallen.

Aanpassingen 24-secondenregel. Indien de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder speeltijd laat zien in het vierde kwart en in een verlenging, volgend op time-out genomen door het team dat na de time-out recht op balbezit op de verdedigingshelft heeft. De coach van dat team heeft het recht om te beslissen of de balinname zal plaatsvinden op het balinname punt tegenover de jurytafel op de aanvalshelft of dat de balinname op de verdedigingshelft zal plaatsvinden. Indien het spel zal worden hervat ter hoogte van het balinname punt tegenover de jurytafel op de aanvalshelft van dat team dan dient de shotclock als volgt te worden teruggezet:

  • Indien er 14 seconden of meer op de shotclock stonden op het moment dat de wedstrijdklok werd gestopt zal de klok worden teruggezet naar 14 seconden.
  • Indien er 13 seconden of minder op de shotclock stonden op het moment dat de wedstrijdklok werd gestopt zal de shotclock niet worden teruggezet, maar zal deze verdergaan vanaf het moment dat deze werd stilgezet.

Indien de bal wordt ingenomen op de verdedigingshelft zal de shotclock worden gereset naar 24 seconden of verder gaan vanaf het moment dat de shotclock werd stilgezet.

Nieuw: Balinname na een Onsportieve of diskwalificerende fout:

  • De balinname die onderdeel vormt van de straf van een onsportieve of diskwalificerende fout zal moeten plaatsvinden ter hoogte van het balinname punt op de aanvalshelft van dat team.
  • De balinname die onderdeel vormt van de straf van een fighting fout zal moeten plaatsvinden ter hoogte van het balinname punt op de aanvalshelft van dat team.
  • In al deze gevallen resteren er 14 seconden op de shotclock.

En dan is er nog deze aanpassing: Als het balbezit overgaat naar het andere team na een fout of een overtreding van de tegenpartij wordt de shotclock aangepast. Wordt de bal op de verdedigingshelft ingenomen, dan wordt de clock op 24 seconden gezet. Wordt de bal uitgenomen op de aanvalshelft van dat team, dan is er geen sprake van een nieuwe 24 maar een reset naar 14 seconden.

 

Alles nog een keer nalezen op de officiële website? Klik dan op de link https://basketballleague.nl/

 

 

 

Start van het nieuwe seizoen

De start van het seizoen 2018 / 2019 begint woensdag 29 augustus. We hopen dat iedereen weer aanwezig is en met frisse goede moed en uitgerust kan starten.

Veel spelers zijn doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie.

We wensen elk team heel veel succes en vooral ook veel speelplezier.puffen

Als het goed is heeft iedereen het nieuwe informatie boekje ontvangen en gelezen. Mocht er iets zijn misgegaan en je hebt geen boekje mogen ontvangen laat het dan even weten via slamdunk.heesch@gmail.com

 

Familie en vriendentoernooi

Hallo Allemaal,

 Er zijn al veel aanmeldingen voor introducees binnen. Ik ga ervan uit dat er nog vele volgen en heb daarom alvast een teamindeling gemaakt zodat jullie een shirtje in de kleur van je team kunnen regelen.

De introducees spelen in het team van het lid, mochten er teams onderbezet zijn, kunnen  we altijd schuiven.

Kijk in de mail die je hebt ontvangen voor de team indeling en shirtkleur.

Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Een sportieve groet,

Harry vd Grint